Dėmesio!

Dėmesio!

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 27 d. muziejuje vykusiame renginyje, kuriame buvo pristatytas Nidos Timinskaitės išverstos Faustyno Łopatyńskio poemos „Botanikos sodas“ rankraštis, pasisakymuose apie Faustyno Łopatyńskio biografiją ir kūrybą buvo pateikta visa eilė naujos faktinės medžiagos ir įžvalgų, nenurodant, kad šie duomenys pirmąkart paskelbti Vidos Bakutytės knygoje „Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai“ (išl. 2019). Didžioji dalis renginyje rodytų iliustracijų, susijusių su Łopatyńskio gyvenimu, buvo panaudotos taip pat iš šios knygos.