Jurgio Šlapelio „Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis“. Atspausdintas 1907 m. Tilžėje, E. Jagomasto spaustuvėje. Tituliniame žodynėlio puslapyje Jurgio Šlapelio ranka užrašyta – „labai man brangi knygelė“. Tai pirmoji Jurgio Šlapelio parengta ir išleista knyga. Šio egzemplioriaus vidiniuose puslapiuose daug paties įrašytų pastabų, papildymų ir pataisymai, skirtų II leidimui.