Vilniaus lietuvių (Vytauto Didžiojo) gimnazijos personalas. 1923 m. Vienas reikšmingiausių Lietuvos kultūros istorijos įvykių buvo pirmosios lietuviškos gimnazijos įsteigimas 1915 m., prieš Vilnių užimant vokiečiams. Šią gimnaziją įsteigė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto. Vienas jos steigėjų buvo Jonas Basanavičius. Pirmasis direktorius – Mykolas Biržiška. Gimnazijoje mokytojavo Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas ir kt. Nuo 1922 m. daugiau nei 10 metų čia mokytojavo Jurgis Šlapelis.