Mintaujos gimnazistai, 1896 m. Stovi: pirmas iš keirės – Jurgis Šlapelis. Sėdi: antras iš kairės – Antanas Smetona. Jurgiui Šlapeliui mokslas sekėsi labai gerai, klasėje būdavo pirmasis mokinys. Mokėsi kartu su Antanu Smetona. Su juo ir kitais gimnazistais 1896 m. atsisakė melstis rusiškai, dėl to su būreliu draugų buvo išvarytas iš gimnazijos ir vietoj brandos atestato gavo „vilko bilietą“ – buvo pašalintas be teisės grįžti ar net stoti į kitą gimnaziją savo krašte. Vėliau Maskvoje eksternu išlaikė brandos egzaminus ir įstojo į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą.