Šlapeliai su Biržiškų ir Matulaičių šeimynomis, 1914 m. Pirmoje eilėje iš dešinės: Marija Šlapelienė, Jurgis Šlapelis, ant kelių jam sėdi Gražutė Šlapelytė, Kęstutis Matulaitis (Keika), Laimutė Šlapelytė, abi Biržiškaitės, Branislava Biržiškienė, o ant kelių laiko Laimę Matulaitytę. Antroje eilėje iš kairės: Vilhelmina Matulaitienė, Mykolas Biržiška, Katrė Matulaitytė, Stasys Matulaitis ir Aldona Matulaitytė. Šeimos artimai draugavo.