Konferencija „Pedagogo – laisvos Lietuvos kūrėjo piliečio portretas“

Konferencija „Pedagogo – laisvos Lietuvos kūrėjo piliečio portretas“

Kviečiame Jus liepos 28 d. (šeštadienį) dalyvauti tautotyros žinių rinkimo savanorių praktinėje konferencijoje „Pedagogo – laisvos Lietuvos kūrėjo piliečio portretas“ ir kultūros istoriko dr. K. Račkausko knygos „Nepriklausomos Lietuvos mokytojai“ sutiktuvėse.

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirtas Tėviškės pažinimo paramos fondo, „Gimtinės“ leidyklos ir „Savasties“ klubo konferencija vyks M. ir J. Šlapelių name-muziejuje. Pradžia 12 val.

KONFERENCIJOS IR SUTIKTUVIŲ PROGRAMA:

Muzikinis sveikinimas
Įžangos žodis
Padėka lietuvių tautos švietėjams

PRANEŠIMAI:

Pirmoji nacionalinio lygmens Lietuvos mokytojų biografijų knyga
Edukologas dr. Jonas Dautaras
Paveldo puoselėtojų klubo „Savastis“ prezidentas

Vilnijos krašto 1918–1940 metų mokytojų pedagoginio darbo ypatumai
Rašytojas Vytautas Indrašius
Tėvynės pažinimo draugijos Garbės narys

Jaunimo dvasingumui žadinti – 21 apskrities 505 tautos švietėjų biografijos
Dr. Kazys Račkauskas
Knygos „Nepriklausomos Lietuvos mokytojai“ autorius

■ Veiks 1918–1940 metų Lietuvos mokytojų biografijų archyvinių dokumentų parodėlė
■ Geradariai – leidybos rėmėjai bus apdovanoti sutiktuvėse pristatoma knyga
■ Pabaigoje – pokalbis prie arbatos puodelio ir atsineštų vaišių