1929 m. pulkas studentų – lietuvių ir ukrainiečių – ekskursijos į Trakus metu nusifotografavo prie pilies griuvėsių. Gražutė (stovi penkta iš kairės) ir Laimutė (stovi ketvirta iš dešinės) Šlapelytės tuo metu studijavo Vilniaus universitete. Antras iš kairės stovi Povilas Čibiras (vienas Vilnijos draugijos steigėjų, puoselėjo lietuvybę Vilniaus krašte. 1937 m. baigė Vilniaus universitete mediciną, kur vėliau daug metų dėstė. Parazitologijos pradininkas Lietuvoje, ilgą laiką vadovavo Infekcinių ligų katedrai).