1929 m. Gražutė (centre, pirmoje eilėje) ir Laimutė (antroje eilėje trečia iš kairės) Šlapelytės garlaiviu plaukia iš Nidos. Šalia Laimutės (iš dešinės) sėdi jos būsimasis sutuoktinis Kazimieras Graužinis.