Laimutė Graužinienė su dukrelėmis Laimute ir Nijole Romoje, 1934 m. Nuo 1932 m. ten rezidavo Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis prie Šv. Sosto Kazys Graužinis su šeima. Kitoje pusėje Laimutė juodu rašalu užrašiusi sveikinimą savo mamai Marijai Šlapelienei: „Visos trys sveikiname Motulę su Velykų šventėmis linkėdamos kuo daugiausia sveikatos ir gero ūpo. Bučiuojame karštai. Laimutės ir Nijolytė. Roma 1934-III-20 d.“.