Valakampiuose: Eleonora Piaseckienė, Marija Šlapelienė, Laimutė Šlapelytė Graužinienė su dukrele Laimutyte, I931m.