Gimnazistų ir pedagogų (Vytauto Didžiojo gimnazijos) iškyla, 1926 m. Pulkas moksleivių su mokytojais pievoje prie miško. Pirmoje eil. iš kair. 4-ta sėdi Laimutė Šlapelytė, tiesiai už jos sėdi Jurgis Šlapelis, centre, už jaunuolio su laikraščiu rankoje sėdi Gražutė Šlapelytė (su balta palaidine ir juoda kepurėle),pirmoje eilėje, centre sėdi kun. Kristupas Čibiras, paskutinėje eil. deš. stovi kun. Pranas Bieliauskas.