Trys tautiniais rūbais pasipuošusios merginos: viduryje Laimutė Šlapelytė, kairėje – Liusia Valterytė, dešinėje – Marytė Čenytė. 1928 m.