Vilniaus studentų iškyla, 1928 m. Tarp kitų studentų antrame plane stovi Laimutė (kairėje) ir Gražutė (dešinėje) Šlapelytės. Antroje pusėje Gražutės užrašas juodu rašalu: „Vilniaus studenterija džiaugiasi pavasariu. 1928-V-6 d.“.