Jurgis, Laimutė, Gražutė ir Skaistutis Šlapeliai „bričkoje“, 1930 (?) m. Iš dešinės: pirmas – Jurgis Šlapelis, penkta – Laimutė Šlapelytė-Graužinienė, šalia jos – Gražutė Šlapelytė ir Skaistutis. Antroje nuotraukos pusėje kažkieno violetiniu pieštuku sunkiai įskaitomu raštu užrašyta: „Laimute, ačiū už laiškutį – parašysiu, kaip būsi Vilniuje, o dabar – ant visi linkėjimai“.