Vilniečiai po iškilmių Kaune, 1929 m. Fotografas E. Dryža. Iš kairės trečia stovi Gražutė Šlapelytė, penkta – jos sesuo Laimutė Graužinienė. Antroje nuotraukos pusėje violetiniu rašalu ovaliu spaudu atspausta fotografo pavardė ir adresas: „E. Dryža / Šančiai / IV kranto g. 1“. Taip pat juodu rašalu užrašyta: „Vilniečiai 1929 rugpjūčio m. 15 d. parado aikštėje po iškilmių / Kaunas“.