Gražutė ir Laimutė Šlapelytės su drauge mokosi Gedimino kalno papėdėje. 1928 m. Universiteto studentės ruošiasi paskaitoms: pirma iš kairės sėdi Gražutė, antra – E. Valterytė, trečia – Laimutė Šlapelytė. Antroje pusėje užrašyta juodu rašalu: „Ne vieną ir ne dešimt kartų mūsų čia zubrinta / Vilnius, Gedimino kalnas 1928-X-22d.“