1928-ųjų liepą Šlapelienė su visais savo vaikais ir kitais giminaičiais ilsėjosi Palangoje. Prie Žaliosios vilos: iš dešinės pirma sėdi Gražutė, šalia jos – sesuo Laimutė, virš kurios, padėjusi ranką dukrai ant sprando sėdi Marija Šlapelienė. Pačiame viršuje stovi sūnus Skaistutis.