Virtualios parodos

Šlapelių šeima savo vasarnamyje Valakampiuose, 1932 m. Antroje pusėje Marijos Šlapelienės ranka juodu rašalu užrašyta: „Šlapeliai – 1932 m. Vilniuje – vasarą savo vasarnamyje –Valakampiuose… Mylimajai Gražutei ir – Aloyzui – naujam bute – daug daug linkėjimų – stiprių sveikatų – sėkmės – laimingiems linksmai – gyventi! Gražutei – po 40 m. prisiminimui. – Karštai mylinti – su laiminimais – Vilniuje 1972.VI.1 d. Nuo visų čia artimųjų – irgi daug linkėjimų…“ apačioje M. Šlapelienės parašas.

140-asis Jurgio Šlapelio (1876-1941) jubiliejus

6

Laimutės Šlapelytės (1906-1988) 110-oji gimimo sukaktis

4x

XX a. pradžios Vilniaus inteligentų mada

2x

Nuotraukos iš muziejaus fondų – virtualioje erdvėje

3x

Virtuali ekskursija po muziejų