Virtualios parodos

Šlapelių šeima savo vasarnamyje Valakampiuose, 1932 m. Antroje pusėje Marijos Šlapelienės ranka juodu rašalu užrašyta: „Šlapeliai – 1932 m. Vilniuje – vasarą savo vasarnamyje –Valakampiuose… Mylimajai Gražutei ir – Aloyzui – naujam bute – daug daug linkėjimų – stiprių sveikatų – sėkmės – laimingiems linksmai – gyventi! Gražutei – po 40 m. prisiminimui. – Karštai mylinti – su laiminimais – Vilniuje 1972.VI.1 d. Nuo visų čia artimųjų – irgi daug linkėjimų…“ apačioje M. Šlapelienės parašas.

140-asis Jurgio Šlapelio (1876-1941) jubiliejus

6

Laimutės Šlapelytės (1906-1988) 110-oji gimimo sukaktis

MJSNM_IK-F159-av copy

Gražutės Šlapelytės 110-oji gimimo sukaktis

Skaistučio Šlapelio portretas. 1929 m. kovo mėn. Fotografas Antoni Skurjat. Skaistutis, dėvintis mokinio uniformą, nufotografuotas Vilniuje, Antoni Skurjat ateljė.

Minime Skaistučio Šlapelio 100-ąsias gimimo metines

4x

XX a. pradžios Vilniaus inteligentų mada

3x

Virtuali ekskursija po muziejų

3x

Virtuali ekskursija po muziejų

Airių dailininko Tom Byrne paroda

Jono Kazlausko paroda "Iš atminties"

Jankus

Martino Jankaus tapybos paroda