Savaitė su Simonu Daukantu

Savaitė su Simonu Daukantu

Kviečiame dalyvauti „Savaitės su Simonu Daukantu“ renginiuose ir kartu paminėti Tautos Didžiavyrio 230-ąsias gimimo metines.

Nuo rugsėjo 7 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje veiks kilnojama paroda „Simonas Daukantas: laikas ir asmenybė“, kasdien vyks paskaitos ir diskusijos.

Savaitės programa:

09 07-13 d. – paroda „Simonas Daukantas: laikas ir asmenybė“. Parodą parengė Vida Girininkienė. Dailininkė dizainerė – Ona Liugailienė.

09 07 (ketvirtadienis) 16 val. Parodos pristatymas ir diskusija „Ar dar aktualus Simonas Daukantas?“ Dalyvauja dr. Darius Kuolys, dr. Tomas Baranauskas.

09 08 (penktadienis) 15.30 val. Prof. dr. Sauliaus Pivoro monografijos „Virtus Lituana. Politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje“ pristatymas.

09 09 (šeštadienis) 14 val. Dr. Romos Bončkutės paskaita „Simono Daukanto kalbos subjektyvumas“;

16 val. Prof. dr. Sauliaus Pivoro paskaita „Kuo aktualus daukantiškas pilietinių dorybių supratimas šiandienai?“.

09 10 (sekmadienis). 16 val. Vidos Girininkienės paskaita „Simonas Daukantas ir Adomas Mickevičius: tarp Vilniaus ir Sankt Peterburgo“.

09 11 (pirmadienis) 16 val. Prof. dr. Vytauto Kardelio paskaita „Pokalbis apie kalbą: tarp Simono Daukanto ir mūsų“.

09 12 (antradienis) 16 val. Vidos Girininkienės paskaita „Simono Daukanto brolio Aleksandro likimas. Neskelbtų dokumentų iš Odesos, Kijevo, Chersono archyvų pėdsakais“.

09 13 (trečiadienis) 16 val. Dr. Tomo Petreikio paskaita „Simono Daukanto asmeninė biblioteka: idėjų ir darbų pažinimo šaltinis“.

„Savaitės“ organizatorė ir kuratorė Vida Girininkienė