Spektaklis Ignalinoje apie Nadą Rastenį

Spektaklis Ignalinoje apie Nadą Rastenį

Kraštiečiai Ignalinai 155-ojo gimtadienio proga dovanojo spektaklį apie garsų kraštietį Nadą Rastenį, nominuotą Nobelio taikos premijai.

Rugsėjo 15 dieną Ignalinos rajono viešojoje bibliotekoje pristatomas projekto ,,Kelias prasidėjo nuo žagrės“ spektaklis ,,Gėlyno taika“, skirtas garsiam kraštiečiui, išeivijos poetui, vertėjui, teisininkui Nadui Rasteniui, nominuotam Nobelio Taikos premijai gauti. Eglės Tulevičiūtės režisuotame spektaklyje Nadą Rastenį įkūnijo ir jo gyvenimo kelią kūrybingai atkartojo jaunas ir talentingas aktorius Kristijonas Siparis. Taip dar vis mažai kam žinoma asmenybė į savo mylimą gimtinę sugrįžo meniniu pavidalu.

Nadas Rastenis 1981 m. gimė ir užaugo Stagalėnų kaime (dabar Linkmenų seniūnija), Linkmenyse ir pirmuosius mokslus baigė. Dirbo tėvų ūkyje, uždarbiavo Rusijoje, o būdamas 20-ties metų emigravo į JAV, čia tikrai daug pasiekė, aktyviai veikė lietuvybės labui. Vertė garsių lietuvių poetų eiles į anglų kalbą, taip pat ir Kudirkos ,,Tautišką giesmę“. Svarbiausi N. Rastenio vertimo darbai – A. Baranausko ,,Anykščių šilelis“ ir K. Donelaičio ,,Metai“. Už savo poeziją jis yra gavęs poeto Edgaro Alano Po premiją. Nadas labai mylėjo Lietuvą, Ignalinos kraštą ir gimtuosius Stagalėnus, šiuos vietovardžius dažnai minėjo savo laiškuose, eilėraščiuose. Pats patyręs visus karo žiaurumus (dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo batalijose Europoje, buvo sužeistas), jis liko įsitikinęs pacifistas. 1941 m. išleido romaną „Karo prakeikimas“. Iš pradžių ši knyga didesnio įvertinimo nesusilaukė, bet 1966 m. už romaną autoriui buvo įteiktas laurų vainikas, o 1967 m. N. Rastenis buvo pristatytas Nobelio Taikos premijai gauti. ,,Man pati gražiausia gėlyno taika…“,– yra sakęs Nadas Rastenis. 2012 metais Nadui Rasteniui atminti jo gimtajame kaime, ant namo, pastatyto buvusio Rastenių namo vietoje, atidengta memorialinė lenta, išdrožta Ignalinos tautodailininko Petro Gaižučio.

Spektaklis ,,Gėlyno taika“ buvo kuriamas su partneriais – VšĮ „Meno ekspansija“, BĮ Marijos ir Jurgio Šlapelių namu-muziejumi, Lietuvos rašytojų sąjunga, JAV išeivijos poetais ir Baltimorės kultūros visuomenės atstovais. Spektaklyje papasakotas Nado Rastenio gyvenimas, panaudotos jo mintys, dienoraščiai, prisiminimai, skaitytos eilės, pasakoti įdomūs ir humoristiniai momentai iš bendravimo su kompozitoriumi Miku Petrausku, bendro darbo jo muzikiniuose spektakliuose. N. Rastenis netgi dainavo operetėse. Graži tema – pažintis su būsima žmona dainininke Jule Baltrukonyte, jų veikla Baltimorės ,,Dainos“ chore. Jaudinantys prisiminimai apie grįžimą į Lietuvą 1975 m. Vienas giminaitis juos su žmona tuomet slapta nuvežė į gimtuosius Stalagėnus ir Nadas pabučiavo trobos slenkstį, aplankė tėvų kapą Linkmenų kapinėse. Spektaklio pabaigoje žiūrovai buvo apjuosti Lietuvos vėliavos juosta kaip patvirtinimu Nado Rastenio neblėstančios meilės…

Po spektaklio už puikią dovaną Ignalinai aktoriui, režisierei ir idėjos autorei nuoširdžiai dėkojo Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Rokas, Ignalinos viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė, Linkmenų seniūnas Jonas Alekna. Kūrybinei grupei linkėta kuo plačiau skleisti šviesą, sėti ir puoselėti gerumo gėlyną.

Tekstą parengė Lina Kovalevskienė