Mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Gruodžio 8–9 dienomis vyko svarbiausias metų renginys, muziejaus visų šiųmetinių jubiliejų minėjimas – mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“. Pirmoji konferencijos diena – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6). Antroji – Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje (Pilies g. 40).

PROGRAMA

Gruodžio 8 d.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
(Antakalnio g. 6)

Pradžia 10 val.

Mindaugas Kvietkauskas, Jolanta Paškevičienė, Violeta Meiliūnaitė
Įžanginis žodis

Vida Girininkienė
Jurgio Šlapelio jaunystės takais: tarp politikos, medicinos ir kalbos

Giedrė Čepaitienė
Jurgis Šlapelis – Jono Jablonskio mokinys

Violeta Meiliūnaitė
Ekspresinė leksika „Lietuvių kalbos žodyne“: Jurgio Šlapelio indėlis

Kavos pertrauka 11.30 – 12.00

Janina Švamberytė-Valužienė
Jurgio Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis (1907) ir Mato Slančiausko rankraštinis Žodynelis = Iš enciklopedijos (1903)

Lionė Lapinskienė
Lietuvių kalbininkų komisija Seinuose 1911 m.

Eglė Kundrotienė
Lietuvybės ir mokslo puoselėtojai Marija ir Jurgis Šlapeliai – jų darbai Lietuvių mokslo draugijos veiklos kontekste

Pietų pertrauka 13.00 – 14.30

Vytautas Bruveris
Lietuvių operos gimimas

Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė
Mikas Petrauskas – muzikas, švietėjas, lietuvybės puoselėtojas

Aušra Martišiūtė
„Birutė“ to meto lietuvių dramų kontekste

Kavos pertrauka 15.30 – 16.00

Helmutas Šabasevičius
Senosios Lietuvos vaizdinys XX a. pr. dailėje ir teatre

Irena Fedorovič
Lenkų teatras XX a. pr. Vilniuje

Kšistof Tolkačevski
„Kai mirtis mus išskirs…“: santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose

Asta Krikščiūnaitė
Antroji „Birutė“

Gruodžio 9 d.
Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Pilies 40
Pradžia 10 val.

Alma Lapinskienė
Marija Šlapelienė – knygininkė

Danguolė Narkevičienė
Senoji periodika Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje: nuo dominavimo knygyno asortimente iki memorialinio rinkinio

Nina Petkevič, Gendrik Petkevič
Baltarusiškos knygos ir periodika Marijos Šlapelienės lietuvių knygyne

Pavel Lavrinec
„Rusiškasis Vilnius“ Marijos ir Jurgio Šlapelių knygyno veiklos pradžioje ir 1920–1922 m.

Kavos pertrauka 11.30 – 12.00

Lionė Lapinskienė
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Marija bei Jurgis Šlapeliai

Algė Andriulytė
Marijos ir Jurgio Šlapelių dailės kūrinių kolekcija

Kazimieras Garšva
Gražutė Šlapelytė ir Vilniaus krašto vardynas

Pietų pertrauka 13.00 – 14.30

Laimutė Valantiejienė
Jurgis Šlapelis – Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogas ir jo mokiniai

Kristijonas Siparis
Iš Vlado Žuko palikimo: Šlapeliai ir Vydūnas

Vida Girininkienė
Atvirukas kaip kultūros jungtis arba dialogas XX a. pirmaisiais dešimtmečiais

Juozapas Bražiūnas
Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomas Šlapelių giminės dokumentinis paveldas

Jolanta Paškevičienė
Devyniasdešimties metų kelias – nuo Šlapelių šeimos namų iki muziejaus

Konferencijos aptarimas