Edukacinis užsiėmimas „Prisilietimas“ akliems ir silpnaregiams

Šio užsiėmimo tikslinė grupė – aklieji ir silpnaregiai, todėl užsiėmimas prasideda filmo „Ištikimi lietuviškam žodžiui“ klausymu.

Vėliau muziejininkė pasakoja apie Šlapelių gyvenimą, čia besilankiusius to meto iškilius ir daug Lietuvai nusipelniusius žmones. Tuo tarpu ekskursijos dalyviai gali liesti ir rankomis „apžiūrėti“ specialiai parinktus daiktus bei autentiškus muziejuje saugomus baldus.

Užsiėmimas baigiasi nuotaikingu žodžių žaidimu. Šilta atmosfera, gera nuotaika ir prisilietimai prie istorijos leidžia patirti Vilniaus gyvenimą naujai.