Dokumentai

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS 
DARBO REGLAMENTAS

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

RINKINIŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

BENDROJI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS