Darbuotojai

Direktorė – Jolanta Paškevičienė, tel. (8~5) 2610 771, mob. (8~686) 34622, el. p. slapeliumuziejus@gmail.com.

L.e.p. vyriausiasis fondų saugotojas – Kristijonas Siparis, tel. (8~5) 2610 771, mob. (8~689) 83689, el. p.
k.siparis@gmail.com.

Asmuo, atsakingas už duomenų apsaugą – l.e.p. vyr. fondų saugotojas Kristijonas Siparis

Rinkinių kaupimo skyriaus vedėja – Audronė Račkaitienė, tel. (8~5) 2610 771, el. p. slapeliumuziejus@gmail.com.

Muziejininkė – Julija Jonaitienė, tel. (8~5) 2610 771, el. p. slapeliumuziejus@gmail.com.

Muziejininkė – Vida Girininkienė, tel. (8~5) 2610 771, el. p. girinis@dtiltas.lt.

Muziejininkė (muzika) – Rita Nomicaitė, tel. (8 5) 2610771, el.p. slapeliumuziejus.nomicaitė@gmail.com.

Projektų vadovė – Danguolė Žemaitytė, tel. (8~5) 2610 771, el. p. slapeliumuziejus@gmail.com.