Arbatvakaris „Lig Tave sulauksim“

Arbatvakaryje „Lig Tave sulauksim“ pateikiami įvykiai bei istoriniai faktai apie XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Vilnių bei vilniečius, pačios M. Šlapelienės atsiminimai apie šias iškilias asmenybes: Joną Basanavičių, Juozą Tumą-Vaižgantą, Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, Joną Jablonskį, Emiliją Vileišienę, Miką Petrauską, Kiprą Petrauską, Juliją Matjošaitienę-Biliūnienę, Juozapą Ambraziejų, Mikalojų Konstantiną-Čiurlionį ir kitus.

Tai pirmasis 2013 metais Eglės Tulevičiūtės sukurtas ir vilniečių bei miesto svečių pamėgtas arbatvakaris, kuris dabar jau kasmet kviečia susiburti vilniečius draugėn ir „paklaidžioti“ senojo Vilniaus gatvėmis, susitikti iškilias asmenybes, išgyventi prasmingas akimirkas, nors trumpam sustabdant nenumaldomai skubantį laiką.

Šiandien gyvename nepaliaujamos kaitos laikmečiu, nespėjame patirti tikrų išgyvenimų, kurie padėtų atskleisti mūsų būties prasmę, o prasmei reikia kito žmogaus, todėl didžiausia vertybė – bendravimas ir ne vienumoje patirtas džiaugsmas. Pasak istorikės Vidos Girininkienės, „spektaklis pasiekė savo – išjudino širdis ir protus“. Plačiau apie arbatvakarį ir Vilniaus paslaptis paskaitykite V.Girininkienės straipsnyje čia.

Arbatvakaryje lošė: Eglė Tulevičiūtė, Virginija Kuklytė. Muzikavo: Vilhelma Mončytė, Milda Pleitaitė. Idėjos autorė ir režisierė: Eglė Tulevičiūtė. Dailininkas: Kristijonas Siparis.

Organizatorius – VšĮ „Meno ekspansija“. Partneris – Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus.