Mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Gruodžio 8–9 dienomis vyko svarbiausias 2016 metų renginys, muziejaus visų tų metų jubiliejų minėjimas – mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“.

Dviejų dienų programa buvo turtinga žmonėmis ir pranešimais:
– „Jurgio Šlapelio jaunystės takais: tarp politikos, medicinos ir kalbos“ (Vida Girininkienė),
– „Jurgis Šlapelis – Jono Jablonskio mokinys“ (Giedrė Čepaitienė),
– „Ekspresinė leksika „Lietuvių kalbos žodyne“: Jurgio Šlapelio indėlis“ (Violeta Meiliūnaitė),
– „Jurgio Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis (1907) ir Mato Slančiausko rankraštinis Žodynelis = Iš enciklopedijos (1903)“ (Janina Švamberytė-Valužienė),
– „Lietuvių kalbininkų komisija Seinuose 1911 m.“ (Lionė Lapinskienė),
– „Lietuvybės ir mokslo puoselėtojai Marija ir Jurgis Šlapeliai – jų darbai Lietuvių mokslo draugijos veiklos kontekste“ (Eglė Kundrotienė),
– „Lietuvių operos gimimas“ (Vytautas Bruveris),
– „Mikas Petrauskas – muzikas, švietėjas, lietuvybės puoselėtojas“ (Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė),
– „Birutė“ to meto lietuvių dramų kontekste“ (Aušra Martišiūtė),
– „Senosios Lietuvos vaizdinys XX a. pr. dailėje ir teatre“ (Helmutas Šabasevičius),
– „Lenkų teatras XX a. pr. Vilniuje“ (Irena Fedorovič),
– „Kai mirtis mus išskirs…“: santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose“ (Kšistof Tolkačevski),
– „Antroji „Birutė“ (Asta Krikščiūnaitė),
– „Marija Šlapelienė – knygininkė“ (Alma Lapinskienė),
– „Senoji periodika Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje: nuo dominavimo knygyno asortimente iki memorialinio rinkinio“ (Danguolė Narkevičienė),
– „Baltarusiškos knygos ir periodika Marijos Šlapelienės lietuvių knygyne“ (Nina Petkevič, Gendrik Petkevič),
– „Rusiškasis Vilnius“ Marijos ir Jurgio Šlapelių knygyno veiklos pradžioje ir 1920–1922 m.“ (Pavel Lavrinec),
– „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Marija bei Jurgis Šlapeliai“ (Lionė Lapinskienė),
– „Marijos ir Jurgio Šlapelių dailės kūrinių kolekcija“ (Algė Andriulytė),
– „Gražutė Šlapelytė ir Vilniaus krašto vardynas“ (Kazimieras Garšva),
– „Jurgis Šlapelis – Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogas ir jo mokiniai“ (Laimutė Valantiejienė),
– „Iš Vlado Žuko palikimo: Šlapeliai ir Vydūnas“ (Kristijonas Siparis),
– „Atvirukas kaip kultūros jungtis arba dialogas XX a. pirmaisiais dešimtmečiais“ (Vida Girininkienė),
– „Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomas Šlapelių giminės dokumentinis paveldas“ (Juozapas Bražiūnas),
– „Devyniasdešimties metų kelias – nuo Šlapelių šeimos namų iki muziejaus“ (Jolanta Paškevičienė).