Projektas „Išėjusiems sugrįžti“

Projektas „Išėjusiems sugrįžti“ – tęstinis išeivijos literatūriniam palikimui skirtas vakaronių ciklas. Šiuo projektu siekiame priminti, pagarsinti ir pasidžiaugti lietuvių išeivijos kultūros lobynu – rengiame vakarus, kuriuose skamba Liūnės Sutemos, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Jono Aisčio, Tomo Venclovos, Jono Meko, Jurgio Blekaičio (100 metų), Vitalijos Bogutaitės, Alfonso Nykos-Niliūno, Lidijos Šimkutės, Julijos Švabaitės ir kt. kūryba. Išeivijos poeziją ir prozą skaito aktoriai Liubomiras Laucevičius, Egidijus Stancikas ir Dalia Jankauskaitė, kuri yra parengusi kelias dešimtis poezijos programų. Projekte „Išėjusiems – sugrįžti“ dalyvauja ir profesionalūs muzikantai – saksofonininkas Vytautas Labutis, kompozitorius ir muzikantas Arūnas Kulikauskas, fleitininkas Andrius Radziukynas, birbynininkas Kastytis Mikiška ir kiti.

Kviečiame ir Jus prisidėti prie renginio įgyvendinimo – skleisti žinią apie jį, dalyvauti diskusijose ar kt. Mielai priimtume idėjas bei pasiūlymus pristatyti Jūsų pageidaujamus autorius. Toks bendradarbiavimas būtų įdomus ir naudingas JAV ir kitose pasaulio šalyse gyvenantiems lietuviams, kuriems tai galėtų būti gera proga pasidalinti savo mintimis ir jausmais tėvynėje. Taigi, kviečiame tapti šio projekto partneriais ir bendraautoriais.