Muzikinis improvizacijų vakaras, skirtas Mariaus Katiliškio kūrybai

Muzikinis improvizacijų vakaras, skirtas Mariaus Katiliškio kūrybai

Lapkričio 24 d. vyko muzikinis improvizacijų renginys, skirtas rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybai „Man užteko ilgesio…“ pagal M. Katiliškio, Liūnės Sutemos, H. Nagio kūrybą bei amžininkų prisiminimus.
Įžanginį žodį tarė dr. Žydronė Kolevinskienė – Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanė. Programą atliko aktorė Dalia Jankauskaitė, kompozitorius ir atlikėjas Andrius Kulikauskas, birbynininkas Kastytis Mikiška.
Literatūros ir muzikos valanda, skirta rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybai buvo tęstinio projekto „Išėjusiems – sugrįžti“ dalis.
Tai išeivijos literatūriniam palikimui skirtas vakaronių ciklas. Šiuo projektu siekėme priminti, pagarsinti ir pasidžiaugti lietuvių išeivijos kultūros lobynu – rengėme vakarus, kuriuose skambėjo Liūnės Sutemos, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Jono Aisčio, Tomo Venclovos, Jono Meko, Jurgio Blekaičio (100 metų), Vitalijos Bogutaitės, Alfonso Nykos-Niliūno, Lidijos Šimkutės, Julijos Švabaitės ir kt. kūryba. Išeivijos poeziją ir prozą skaitys aktoriai Liubomiras Laucevičius, Egidijus Stancikas ir Dalia Jankauskaitė, kuri yra parengusi kelias dešimtis poezijos programų. Projekte „Išėjusiems – sugrįžti“ dalyvavo ir profesionalūs muzikantai – saksofonininkas Vytautas Labutis, kompozitorius ir muzikantas Arūnas Kulikauskas, fleitininkas Andrius Radziukynas, birbynininkas Kastytis Mikiška ir kiti.

Sekite mūsų naujienas tinklalapyje ir Facebook paskyroje.