Petro Martinėno piešinių paroda

Petro Martinėno piešinių paroda

Sausio 17 d. 18 val. muziejaus galerijoje atidaroma Petro Martinėno piešinių paroda. Kviečiame aplankyti.

Petras Martinėnas gimė 1922 m. sausio 3 d. Šeduvoje, geležinkeliečių šeimoje. Augo Radviliškyje septynių vaikų šeimoje. Nuo gimnazijos laikų Šiauliuose, pasižymėjo kaip turintis gabumų dailei. 1938 m. gavo pirmąją premiją Lietuvos vaikų piešinių parodoje. Premiją įteikė skulptorius profesorius Petras Aleksandravičius.

1945 metais įstojo į dailės institutą, trumpai studijavo.
Pokario laikotarpiu mokytojavo Stačiūnuose. Vėliau jau sovietų okupacijos metais antrą kartą įstojo į Vilniaus dailės institutą.

Buvo labai gabus. Profesorius Antanas Gudaitis pranašavo, kad iš jo išeis labai įdomus tapytojas.

1947 metais dėl šeimyninių aplinkybių turėjo nutraukti studijas. Dar studijuojant, dėstytojas Levas Mergašilskis morališkai terorizavo, sakė, kad jis užsikrėtęs vakarų dekadentizmu, netinka tarybiniam vaizdavimo būdui. Atmosfera buvo nepakenčiama ir prie jos prisitaityti jis nesugebėjo.

1950 metais išėjęs iš instituto, konkurso būdu įstojo į lharmonijos chorą. Jame išdirbo 13 metų. 2 metus dirbo drabužių dizaineriu modelių namuose. Vėliau dainavo operos ir baleto teatro chore. Teatre dirbo iki pat pensijos.

Piešė visą gyvenimą, labai pergyveno, negalėjo tapti dailininku. Mirė 2006 m.

Parodoje eksponuojami geriausi jo piešiniai, atrinkti iš 1949–1959 m. laikotarpio.