R. Dalinkevičiaus tapybos paroda „Po jūra“

R. Dalinkevičiaus tapybos paroda „Po jūra“

Mielieji muziejaus lankytojai, nuo kovo 18 d. muziejaus galerijoje atidaryta Romo Dalinkevičiaus tapybos darbų paroda „Po jūra“, skirta paminėti 20 prabėgusių metų po menininko mirties. 

Parodoje eksponuojami įvairių laikotarpių darbai, taip pat videodokumetika, leidžianti prisiminti kūrėjo gyvenimo kelią.
Visi kviečiami ir laukiami „pasisemti kultūrinės atgaivos“ po ilgų karantino mėnesių!
Turime priminti, jog atsižvelgiant į patvirtintas karantino švelninimo normas (leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal plotą, kad vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2), mūsų galerija vienu metu gali priimti ne daugiau 2 lankytojų. Šis apribojimas negalioja šeimai – kokio dydžio ji bebūtų.
Parodą taip pat galima apžiūrėti ir virtualiame ture:

Apie Romą Dalinkevičių (1950–2001):

Tapytojas monumentalistas Romas Dalinkevičius gimė 1950 m. balandžio 9 d. Kaune. 1973 m. baigė Lietuvos dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademija). 
Jo mokytojai buvo Sofija Veiverytė, Kazys Morkūnas ir Leopoldas Surgailis. 
Nuo 1975 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1981 m. iki mirties dėstė Vilniaus dailės akademijoje. 1989 –1993 m. ir 1995–2001 m. vadovavo Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrai. 1988 m. jam suteiktas docento laipsnis. 1982–1987 m. ėjo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininko pavaduotojo bei Dailės fondo pirmininko pareigas. 1985 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas. Nuo 1973 m. rengė personalines parodas ir dalyvavo jungtinėse parodose Vilniuje (1975, 1976, 1990, 1993, 1994, 2000); SSRS (1985, 1995); Liuksemburge (1986, 1987, 1989); Jungtinėse Amerikos Valstijose (1989); Šveicarijoje (1991, 1995). Nutapė temperos kompoziciją „Iš ugniagesių istorijos“ (kartu su Nijole Vilutyte) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Vilniuje, sukūrė freskų, sgrafitų „Audėjos“, „Šokis“ (su Nijole Vilutyte) Alytaus tekstilės kultūros namuose, „Teatro gimimas“ Valstybiniame jaunimo teatre Vilniuje, „Krentanti plunksna“ Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, reljefą Vyriausybės rūmuose. Nuo 1988 m. pagrindine dailininko kūrybos sritimi tapo molbertinė tapyba.
Mirė 2001 m. lapkričio 3 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.