80 metų, kai atgautas Vilnius

80 metų, kai atgautas Vilnius

1920 m. spalio 7 d. Lenkija su Lietuva pasirašė Suvalkų sutartį, pripažindama Vilniaus kraštą kaip Lietuvos dalį. Tačiau praėjus dviems dienoms nuo šios sutarties pasirašymo Lenkija sulaužė susitarimą ir karine jėga užgrobė Vilnių ir Vilniaus kraštą, kurį neteisėtai valdė iki 1939 m. spalio mėnesio.

Prieš 80 metų, 1939-ųjų spalio 27-29 d., po 19 metų Vilniaus krašto okupacijos, Lietuvos kariuomenė įžengė į Lietuvos sostinę. Lietuvos kariuomenės Žygis į Vilnių vainikavo ilgas lietuvių tautos kovas ilgaamžei istorinei savo sostinei ir valstybės vientisumui išsaugoti.
Lietuvos kariuomenės vadas tuomet įsakė: „Vilniaus rinktinės kariai, Jums teks labai garbinga ir istorinė pareiga pirmiems įžengti į Vilniaus krašto žemes ir mūsų sostinę Vilnių. /…/ Jūs būsite pirmieji mūsų kariuomenės reprezentantai lietuviškame Vilniaus krašte.“

Per 19 metų trukusią Lenkijos okupaciją Lietuva jokiu teisės aktu neprarado suverenių teisių į tūkstantmetį savo valstybės centrą. Lietuva istorinę sostinę ir trečdalį Vilniaus krašto teisėtai susigrąžino visos tautos pastangomis, pagal 1920 metų Taikos sutartį ir daugelį tarptautinių konvencijų.

Ta proga M. Šlapelienės lietuvių knygynas išdidžiai prekiavo serijos „Žygis į Vilnių“ atvirukais iki pat knygyno uždarymo. Kviečiame peržvelgti muziejaus archyve saugomų atvirukų nuotraukas: