Antano Kliaugos tapybos ir Petro Vytauto Kalpoko drožybos paroda

Antano Kliaugos tapybos ir Petro Vytauto Kalpoko drožybos paroda

Kviečiame Jus rytoj, birželio 11 d., 17 val. į parodos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų atidarymą, kuris vyks Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje.

Bus eksponuojama Antano Kliaugos (1896–1991) tapyba ir Petro Vytauto Kalpoko (1920–2004) drožyba. Paroda vyks iki liepos 14 d. Lauksime Jūsų.

Apie Antaną Kliaugą (1896-1991):

Antanas Kliauga gimė Vilkolių kaime, Panemunio valsčiuje netoli Rokiškio.  Nors piešti mėgo nuo pat vaikystės, šiam užsiėmimui nebuvo laiko. 1919 m. spalio mėnesį jis išėjo kovoti už nepriklausomą Lietuvą. Dalyvavo kovose su Lenkijos armija ir bermontininkais. Lietuvos kariuomenėje A. Kliauga tarnavo iki 1922 metų. Pasibaigus kovoms už nepriklausomybę, grįžo į gimtinę, visą gyvenimą sunkiai dirbo.

Antano kūryba galinga versme prasiveržė apie 1980 m., kai savamoksliui dailininkui buvo per 80 metų. Radęs progą, vartydavo meno albumus, žurnalus, anūkių mokyklines knygas, piešdavo eskizus. Savamokslis dailininkas Antanas, kad niekam netrukdytų, savo gyvenamojo namo palėpėje įsirengė dirbtuvę, kurioje praleisdavo didžiąją dalį laiko.  A. Kliauga  per 11 metų – nuo 1980 m. iki 1991 m. – nutapė daugiau kaip 100 paveikslų. Vien Rokiškio krašto muziejuje saugomi 46 A. Kliaugos tapybos darbai ir 30 piešinių. Daugybė jų prisiglaudė pas pažįstamus, giminaičius ir liaudies meno mylėtojus.

Jis tapė aliejiniais – tik ne tais specialiais, dailininkams skirtais, iš tūbelių išspaudžiamais dažais, o tais, kokių likdavo po namo remonto. Labiausiai A. Kliaugai rūpėjo vaizduoti gimtinę – šiaurės rytų Aukštaitiją su jos kalvomis ir miškais, su ežerais ir upėmis, su vienkiemiais, kaimais ir miesteliais.

Apie Petrą Vytautą Kalpoką (1920–2004):

Gimė Vilkolių kaime, Rokiškio apskrityje. Jis kilęs iš tos Kalpokų giminės, kuri davė Lietuvai garsųjį tapytoją Petrą Kalpoką (1880–1945). Petras Vytautas pokario metais įsitraukė į rezistencinę kovą kartu su broliu Algirdu, kuris buvo labai geras menininkas, tačiau partizanaudamas mirė.

Partizaninei kovai nusilpus, Petras Vytautas dar ilgai slapstėsi, o 1955 m. legalizavosi, pradėjo dirbti kranininku Kaune. Sėdėdamas bokštiniame krane, kartais neturėdavo ką veikti, taip ir kilo mintis imtis drožinėjimo. Petras Vytautas prisimena, kaip kartą jis šlavė skiedras iš krano, o apačioje stovintis darbo saugos inspektorius negalėjo suprasti iš kur skiedros lekia.

Taip pamažu jis įsitraukė į kūrybą. Daug gerų patarimų jis gavo iš skulptoriaus Vlado Žuklio, daug ką išmoko pats. Drožiniuose atsispindi vaikystės prisiminimai, kaimo darbai, partizaninės kovos momentai.

Rokiškio krašto muziejuje saugomos 99 autoriaus medžio skulptūros ir bereljefai bei 8 tapybos darbai. 1998 m. ir 2000 m. muziejuje buvo surengta Petro Vytauto Kalpoko medžio drožinių ir skulptūrų paroda.