Į projektą „Kultūra – visiems“ įsijungė Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Į projektą „Kultūra – visiems“ įsijungė Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus

Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina URBACT programos lėšomis finansuojamo projekto „Kultūra – visiems“ antrąjį etapą. Nuo šio rudens į URBACT programos projektą įsijungė ir Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus.

Dalinamės Vilniaus miesto savivaldybės pranešimu spaudai apie projektą:

„Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su septyniais EUROCITIES miestais partneriais – Amsterdamo savivaldybe (Nyderlandai), Sofijos savivaldybe (Bulgarija), Rygos savivaldybe (Latvija), Talino miesto savivaldybės administracija (Estija), Londono miestu (Didžioji Britanija), Lisabonos miesto savivaldybe (Portugalija), Dublino miestu (Airija) įgyvendina URBACT programos finansuojamo projekto „Kultūra – visiems“ antrąjį etapą.

Pirmajame etape pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pirminiams tyrimams, miestų partnerių profilių sudarymui, problemų identifikavimui, tikslų suformulavimui. Tarptautiniuose susitikimuose buvo analizuojama partnerių patirtis, sėkmės istorijos, pristatyti tiek pasiteisinę, tiek nepasiteisnę modeliai ir kt. Šie duomenys svarbūs siekiant pagrindinio projekto „Kultūra – visiems“ tikslo – paruošti veiksmų planą, kuris padėtų mažinti kultūrinę izoliaciją, stiprintų bendruomeniškumo jausmą bei užtikrintų aktyvų gyventojų dalyvavimą kultūriniuose renginiuose.

Pasak Vilniaus miesto mero pavaduotojos Editos Tamošiūnaitės, tarptautinis bendradarbiavimas, ieškant efektyviausių sprendimų sostinei, tęsiasi. „Kultūros poveikis socialinei, psichologinei, ekonominei gerovei ypatingai išryškėjo Covid-19 akivaizdoje. Todėl dabar būtina ieškoti sprendimų kaip padidinti jos prieinamumą kiekvienam vilniečiui, pasitelkiant tarptautinės komandos ekspertinę patirtį bei kūrybinį potencialą“.

Antrajame etape, truksiančiame iki 2022 m. birželio mėnesio, kiekvienas miestas partneris, sutelks dėmesį į URBACT programos patvirtintą mokymosi veiklą bei darbą su vietine URABCT paramos grupe (UVPG), kuri yra pagrindinis URBACT programos ramstis. Jos nariai – kultūros organizacijų lyderiai, kūrybinių industrijų atstovai, visuomenės veikėjai. Bendras jų darbas su projekto vykdytojais, stiprins specialistų ir suinteresuotųjų šalių gebėjimą parengti ir pateikti tvaresnių uždavinių, iškilsiančių jiems ateityje, sprendimus.

Projekto vadovės, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės Veronikos Jaruševičiūtės, teigimu, jau įvykusios šešios darbinės sesijos su vietos paramos grupės nariais, atskleidė projekto „Kultūra – visiems“ reikalingumą ir savalaikiškumą. „Nors kiekvieno miesto partnerio situacija skirtinga, vis tik bendra tendencija tokia, jog kultūrinių veiklų ribojimai ar visiškas jų nebuvimas, turi neigiamų pasekmių net tik ekonomine prasme. Aštrėja socialinės atskirties klausimai, prastėja fizinė, psichinė žmonių sveikata. Taigi, galiu pasidžiaugti, jog šiame kontekste mūsų vietos paramos grupė, nepaisant visų iššūkių, įsitraukusi į projektą bei rimtai nusiteikusi gerinti vilniečių gyvenimą“.

Pasak V. Jaruševičiūtės, antrajame projekto etape, greta URBACT programos patvirtintų mokymosi veiklų, miestai partneriai skatinami imtis bandomųjų, mažos apimties veiksmų, t.y. eksperimentuoti su naujomis projektų idėjomis, panaudojant jau įgautą patirtį tarptautinių mainų metu.

Aptarti šias galimybes bei pasidalinti idėjomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai su vietos paramos grupės nariais rinkosi šių metų rugsėjo 15 dieną menų fabrike ,,Loftas“. Jie aptarė projekto „Kultūra – visiems“ antrojo etapo uždavinius ir galimas mažos apimties projektines veiklas. Nepaisant idėjų įvairovės (nuo jau esančios infrastruktūros pavertimo traukos taškais iki kultūrinės-kūrybinės kaimynystės), visų jų bendru vardikliu tapo miesto bendruomenių pažinimas bei gilesnių diskusijų apie jų poreikius būtinybė.

Diskusijų metu iškeltos idėjos buvo plėtojamos ir rugsėjo 23-iąją vykusiame projekto dalyvių, ekspertų bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų susitikime-kūrybinėse dirbtuvėse. Čia su svarbiausiais antrojo projekto etapo tikslais, miestų partnerių paramos grupių darbo temomis supažindino „Kultūra – visiems“ ekspertė iš Londono Rebekah Polding. Ji pasidalijo pastebėjimu, jog, net ir perėję į nuotolinį bendravimą, miestai partneriai nepraranda entuziazmo bei noro kartu mokytis.

Projekto ekspertas Rasius Makselis supažindino su šiuo metu formuojamomis Vilniaus miesto kultūros strategijos gairėmis, o vietos paramos grupės koordinatorė Jurgita Murauskienė pristatė programos URBACT mokymo metodikas, kurios leidžia užtikrinti efektyvią bei sklandžią vietos paramos grupių veiklą ne tik Vilniuje, bet ir miestuose partneriuose.

Susitikimo pabaigoje, projekto „Kultūra – visiems“ dalyviai kartu su ekspertais, Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, pateikė pasiūlymus dėl kūrybinių centrų bendradarbiavimo, skirtingų socialinių grupių, vietos bendruomenių įtraukimo į vykdomas veiklas.“