Istorijos klubo „Prūsa“ projektas „Napoleonas Orda – dailininkas ir muzikas“

Istorijos klubo „Prūsa“ projektas „Napoleonas Orda – dailininkas ir muzikas“

Spalio 21 d. buvo atidaryta istorijos klubo „Prūsa“ projekto NAPOLEONAS ORDA (1807  –  1883)  –  DAILININKAS  IR  MUZIKAS paroda. Klubo pirmininkė Milda Janiūnaitė papasakojo N. Ordos gyvenimo ir veiklos etapus, o jo kūrinius – polonezus, valsus, mazurkas ir kt. atliko tarptautinio konkurso laureatas Andrius Vasiliauskas. Buvo eksponuojamos 39 įrėmintos N.Ordos litografijų foto kopijos, vaizduojančios istorines Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir įžymių XIX a. asmenybių memorialines vietoves.

Napoleonas Orda – garsus XIX a. dailininkas, kompozitorius, pianistas, poetas, gimė 1807 m. vasario 11 d. Varacevičių dvare ( dabar – Bresto sr. Baltarusija). 1823 m. baigė Svisločės gimnaziją, studijavo Vilniaus universiteto fizikos-matematikos fakultete, dalyvavo slaptoje studentų veikloje, aktyvus 1830-31 m. sukilimo dalyvis, dėl to buvo priverstas emigruoti. Nuo 1833 m. gyveno Paryžiuje, mokėsi tapybos pas peizažistą Pjerą Žerardą, o muzikos sėmėsi pas garsujį muziką Frederiką Šopeną, bendravo su F.Listu, Dž.Verdžiu, G.Berliozu ir kt. Jo muzikiniai kūriniai skambėjo Prancūzijos, Lenkijos, Vokietijos scenose. Menininkas mėgo keliauti. Jo kūryboje – istorinių vietovių vaizdai iš kelionių po Portugaliją, Ispaniją, Vokietiją, Angliją, Alžyrą – viso 13 šalių ir apie 1000 įvairių piešinių.

Mūsų kartoms N.Orda paliko virš 100 darbų, kurie užfiksavo Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos – LDK  istorines vietoves, to meto rūmus, dvarus, pilis, o taip pat istorikų, rašytojų, poetų gimtines, daugelis iš jų jau sunykę. Dabar tai neįkainojama vertybė.

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu: 8-606-41451.