Istorinis „Šimtmečio arbatvakaris“ Vileišių rūmuose

Istorinis „Šimtmečio arbatvakaris“ Vileišių rūmuose

Gruodžio 22 d. ir 2018-ųjų sausio 25 d. Vileišių rūmuose vyks istoriniai „Šimtmečio arbatvakariai“.

Šių rūmų šeimininko Petro Vileišio veikla Vilnių XX a. pradžioje buvo pavertusi, pasak Juozo Tumo-Vaižganto, „lietuvių Atėnais“, tautinio atgimimo centru. Vilniuje Petras Vileišis įsikūrė 1898 m., atsivežęs didelį kapitalą, įgytą pelningos geležinkelių ir tiltų inžinieriaus profesijos dėka. Siekdamas sukurti materialinę bazę lietuvybei Vilniuje atgaivinti ir ugdyti, jis čia įkūrė geležies dirbinių gamyklą, modernią spaustuvę, lietuvių knygyną. Gavęs caro valdžios leidimą, 1904 m. pradėjo leisti „Vilniaus žinias“ – pirmąjį lietuvišką dienraštį, kuris iš karto tapo tautinės veiklos židiniu. Apie „Vilniaus žinias“ susitelkė visa tuometė Vilniaus lietuvių šviesuomenė – Jonas Jablonskis, Povilas Višinskis, Antanas Smetona, Jonas Basanavičius, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Šlapelienė, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, daugelis kitų. Šiuose rūmuose buvo aptarta Didžiojo Vilniaus Seimo programą, čia buvo surengta pirmoji lietuvių dailės paroda, čia Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, „Vilniaus žinių“ administratorius, išmokėjo pirmuosius honorarus lietuvių rašytojams – Žemaitei, Lazdynų Pelėdai, Šatrijos Raganai, Jonui Biliūnui…

Arbatvakariai – kunigo Juozapo Ambraziejaus iniciatyva XX a. pradžioje Vilniuje organizuoti slapti lietuvių sambūriai. Pirmas toks vakaras 1900 m. įvyko A. Römerio namuose Bokšto gatvėje. Jo metu nutautėjusioje sostinėje buvo paraginta organizuoti lietuvių kalbos kursus. Antrajame lietuvių vakare, kuris 1901 m. surengtas grafų Korvin-Milevskių namuose Trakų gatvėje, nutarta atkovoti lietuvių pamaldoms Švento Mikalojaus bažnyčią. Šio reikalo energingai ėmėsi Petras Vileišis, kol seniausia Vilniaus bažnyčia galiausiai buvo grąžinta. Tuo tarpu Antano ir Emilijos Vileišių namuose Jurgio (dabar Gedimino) prospekte 25 imta rengti lietuviškus spektaklius-arbatvakarius, vadintus šeimyniniais pasisėdėjimais, dėl kurių vėliau ne kartą jų organizatoriams teko aiškintis policijoje. Trečiasis arbatvakaris buvo suorganizuotas jau atgavus spaudą, oficialiai, Vilniaus valdžiai leidus, netgi su viešai išklijuotais skelbimais. Jis vyko 1904 metų rudenį, Povilo Matulaičio iniciatyva, išnuomotoje salėje dideliame name už Aušros Vartų. Arbatvakariai priminė susirinkimus be protokolų, bet su reziumė: „ką darysim?“. Arbatvakarių dalyviai buvo inteligentai ir darbininkai, lietuviai ir nelietuviai, mokantys ir nemokantys lietuviškai. Po tų vakarų atsirado nemažai jaunimo iš sulenkėjusių lietuvių šeimų, norinčių išmokti lietuviškai.

„Šimtmečio arbatvakario“ idėjos autorė ir režisierė – Eglė Tulevičiūtė. Arbatvakaryje veikia: Eglė Tulevičiūtė, Janina Matekonytė, Saulius Sipaitis, Vytautas Taukinaitis.

Organizatorius: VšĮ „Meno ekspansija“, partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.

Vaizdinė medžiaga: Organizatorių.