Gražutė Šlapelytė skambina pianinu savo namuose Pilies g. 1928 m. Marija Piaseckaitė-Šlapelienė šį Muhlbach firmos pianiną įsigijo būdama dar 18-likos. Jis stovėjo šeimos namuose Saracėnų gatvėje (1926 m. Šlapeliai persikėlė į namą Pilies g. 40), kur pas Jurgį Šlapelį pasimokyti lietuvių kalbos ateidavo įvairaus amžiaus vilniečių. Tarp besimokančiųjų buvo ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, kuris mėgdavo prisėsti ir paskambinti šiuo pianinu. Juo taip pat pagrodavo artimas Šlapelių šeimos draugas kompozitorius Mikas Petrauskas.