Knygos „Diplomatas dr. Kazimieras Graužinis“ pristatymas

Knygos „Diplomatas dr. Kazimieras Graužinis“ pristatymas

Su džiaugsmu kviečiame į Astos Petraitytės-Briedienės monografijos apie diplomatą dr. Kazimierą Graužinį pristatymą! Renginys vyks spalio 4 d. 17.30 val. Marijos ir Jurgio Šlapelių namuose – muziejuje, Pilies g. 40.

Leidyklos „Versus“ išleistą monografiją „Diplomatas dr. Kazimieras Graužinis“ jau galima aptikti knygynuose. Knyga išleista vos 400 egzempliorių tiražu. Gardėsis besidomintiems Lietuvos istorija, diplomatijos peripetijomis, galų gale – išskirtinėmis biografijomis.

Nesuklysite manydami, kad Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejui tai svarbus įvykis. Pasakojimas apie Laimutės Šlapelytės mylimą vyrą Kazimierą primena ir Šlapelių šeimos svarbą lietuvybės išsaugojimui. Skirtingos istorijos tarsi į vieną tvarų kamieną suveja Lietuvą mylėjusių asmenybių mažus ir didžius darbus, kurių reikšmę perprasti pajėgiame prisimindami, žvelgdami į praeitį iš dabarties perspektyvos.

Kaip rašoma monografijos įžangoje, XX a. Lietuvos valstybingumo istorija paženklinta dideliais laimėjimais ir didelėmis tragedijomis. „Besibaigiant Pirmajam pasauliniam karui Lietuva paskelbė apie savo nepriklausomybę. De jure ir de facto pripažinta valstybė ateinančius du dešimtmečius ėjo laisvės ir pažangos keliu. Po Antrojo pasaulinio karo pasirašytos taikos sutartys neišlaisvino Lietuvos iš sovietų okupacijos. Pusei amžiaus prarastą ir XX a. pabaigoje susigrąžintą valstybingumą šiandien tvirtina iškiliausių Pirmosios Lietuvos Respublikos asmenybių autoritetas bei palikimas. Viena tokių asmenybių – Lietuvos Respublikos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras dr. Kazimieras Graužinis (1898–1962). Karininkas, prezidento sekretorius, diplomatas – tai dr. K. Graužinio biografijos „žingsniai“, kuriuos visada lydėjo Lietuvos vardas.“ (Ištrauka iš knygos „Diplomatas dr. Kazimieras Graužinis“)

„Taip dr. K. Graužinis, didesnę savo gyvenimo dalį praleidęs svetur, garbingai ėjo savo pareigas ir atkakliai gynė Lietuvos teises į laisvę ir nepriklausomybę. Tad tai yra pasakojimas apie diplomatą, apie žmogų, kurio likimas – stovėti laisvės sargyboje neturint teisės trauktis…“, – sakė knygos autorė A. Petraitytė-Budrienė.

Pasakojimas apie K. Graužinį, jo asmenį ir karjerą sugulė į penkis skyrius ir penkiolika priedų. Pastarieji, kaip dr. K. Graužinio politinės veiklos „iliustracijos“, šiandien leidžia užčiuopti ano meto pulsą, pajusti to laiko dvasią, net diplomato rašymo stilių.

Knygą puošia dr. K. Graužinio ir jo šeimos nuotraukos.