Knygos „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“ pristatymas

Knygos „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“ pristatymas

Kviečiame Jus balandžio 25 d., 18 val. į knygos „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“ pristatymą. Renginį ves literatūrologė dr. Alma Lapinskienė. Kalbės leidinio straipsnių autoriai: Vida Girininkienė, Eglė Kundrotienė ir kiti. Lauksime Jūsų.

2016-ais metais Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus minėjo net penkis jubiliejus: M. Šlapelienės lietuvių knygyno 110 metų įkūrimo (1906 m. vasario 8 d.), 140-ąsias Jurgio Šlapelio gimimo (1876 m. balandžio 18 d.), 110-ąsias Laimutės Šlapelytės-Graužinienės (1906 m. rugpjūčio 13 d.), 110-ąsias pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ (1906 m. gruodžio mėn.) metines ir paties muziejaus 20-ąjį gimtadienį (1996 m. rugsėjo mėn).

Ta proga 2016-ųjų gruodį vyko svarbiausias metų renginys, muziejaus visų tų metų jubiliejų minėjimas – mokslinė konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“. Dviejų dienų programa buvo turtinga žmonėmis ir pranešimais:

– „Jurgio Šlapelio jaunystės takais: tarp politikos, medicinos ir kalbos“ (Vida Girininkienė),
– „Jurgis Šlapelis – Jono Jablonskio mokinys“ (Giedrė Čepaitienė),
– „Ekspresinė leksika „Lietuvių kalbos žodyne“: Jurgio Šlapelio indėlis“ (Violeta Meiliūnaitė),
– „Jurgio Šlapelio Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis (1907) ir Mato Slančiausko rankraštinis Žodynelis = Iš enciklopedijos (1903)“ (Janina Švamberytė-Valužienė),
– „Lietuvių kalbininkų komisija Seinuose 1911 m.“ (Lionė Lapinskienė),
– „Lietuvybės ir mokslo puoselėtojai Marija ir Jurgis Šlapeliai – jų darbai Lietuvių mokslo draugijos veiklos kontekste“ (Eglė Kundrotienė),
– „Lietuvių operos gimimas“ (Vytautas Bruveris),
– „Mikas Petrauskas – muzikas, švietėjas, lietuvybės puoselėtojas“ (Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė),
– „Birutė“ to meto lietuvių dramų kontekste“ (Aušra Martišiūtė),
– „Senosios Lietuvos vaizdinys XX a. pr. dailėje ir teatre“ (Helmutas Šabasevičius),
– „Lenkų teatras XX a. pr. Vilniuje“ (Irena Fedorovič),
– „Kai mirtis mus išskirs…“: santuokos įamžinimas istorinių kapinių antkapiniuose paminkluose“ (Kšistof Tolkačevski),
– „Antroji „Birutė“ (Asta Krikščiūnaitė),
– „Marija Šlapelienė – knygininkė“ (Alma Lapinskienė),
– „Senoji periodika Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje: nuo dominavimo knygyno asortimente iki memorialinio rinkinio“ (Danguolė Narkevičienė),
– „Baltarusiškos knygos ir periodika Marijos Šlapelienės lietuvių knygyne“ (Nina Petkevič, Gendrik Petkevič),
– „Rusiškasis Vilnius“ Marijos ir Jurgio Šlapelių knygyno veiklos pradžioje ir 1920–1922 m.“ (Pavel Lavrinec),
– „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Marija bei Jurgis Šlapeliai“ (Lionė Lapinskienė),
– „Marijos ir Jurgio Šlapelių dailės kūrinių kolekcija“ (Algė Andriulytė),
– „Gražutė Šlapelytė ir Vilniaus krašto vardynas“ (Kazimieras Garšva),
– „Jurgis Šlapelis – Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogas ir jo mokiniai“ (Laimutė Valantiejienė),
– „Iš Vlado Žuko palikimo: Šlapeliai ir Vydūnas“ (Kristijonas Siparis),
– „Atvirukas kaip kultūros jungtis arba dialogas XX a. pirmaisiais dešimtmečiais“ (Vida Girininkienė),
– „Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomas Šlapelių giminės dokumentinis paveldas“ (Juozapas Bražiūnas),
– „Devyniasdešimties metų kelias – nuo Šlapelių šeimos namų iki muziejaus“ (Jolanta Paškevičienė).

 

Minėtos konferencijos pranešimų pagrindu šiemet išleistas rinkinys „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“. Tai dar viena šventė muziejui ir Šlapelių darbo lietuvybės labui tąsa. Kviečiame būti kartu!