Konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Konferencija „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“

Šių metų gruodžio 8–9 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvių kalbos institutas rengė mokslinę konferenciją „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“, skirtą Jurgio Šlapelio 140-osioms gimimo metinėms, Marijos Šlapelienės lietuvių knygyno 110 metų įkūrimo jubiliejui, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ 110-osioms metinėms ir kitoms su Šlapelių šeimos veikla susijusioms datoms paminėti.

Šlapelių šeima savo namuose, Pilies g. 40..Organizatoriai kviečia aptarti Jurgio Šlapelio indėlį į Didįjį lietuvių kalbos žodyną, lietuvių kalbos norminimo procesą, jo pedagoginę, leidybinę, visuomeninę veiklą, M. Piaseckaitės-Šlapelie-nės lietuvių knygyno reikšmę, jos vaidmenį pirmojoje lietuviškoje operoje „Birutė“, operos pasta-tymo aplinkybes ir svarbą. Bus prisimenama ir Šlapelių vaikų – Laimutės Šlapelytės-Graužinienės, Gražutės Šlapelytės-Sirutienės ir Skaistučio Šlapelio – veikla lietuvybės baruose ir siekis  išsaugoti tėvų atminimą.

Konferencijos rengėjai kvietė pažvelgti į XX a. pradžios Vilniaus visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą plačiau, aptarti įvairių sričių mokslo, švietimo, meno žmonių indėlį į daugiatautę to meto Vilniaus kultūrą.

Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius numatoma išleisti atskiru leidiniu.

Konferencijos organizacinis komitetas: Vida Girininkienė, dr. Alma Lapinskienė, dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, dr. Violeta Meiliūnaitė,  Jolanta Paškevičienė.