Medžio skulptūrų paroda

Medžio skulptūrų paroda

Muziejaus Požemio galerijoje atidaryta Modesto Grigaliūno ir Adolfo Teresiaus medžio skulptūrų paroda. Aplankykite iki birželio 14 d.

ADOLFO TERESIAUS BIOGRAFIJOS FAKTAI

Tautodailininkas, skulptorius Adolfas Teresius gimė 1960 m. Kelmės rajone.

Kai 1975 m. buvo visiškai sunaikintas Kryžių kalnas, menininkas talkino jį atstatant iš išlikusių detalių bei nuolaužų. Šie įspūdžiai ir tautos vertybių suvokimas greičiausiai padėjo apsispręsti tolesniame gyvenime.

Baigęs vidurinę mokyklą, 1978 m. Žemaičių Kalvarijoje, Panų kalne, sukūrė pirmuosius koplytstulpius, kurie 1980 m. kartu su unikalia medine koplyčia tarybų valdžios buvo sunaikinti.

1981–1985 m. virš 30 didelių darbų išdrožė besikuriančioje Orvidų sodyboje Salantuose.

Nuo 1984 m. priklauso Lietuvos tautodailininkų sąjungai.

Nuo 2005 m. – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narys.

1994–1996 m. sukūrė Kryžiaus kelio stotis Berčiūnuose, Panevėžio r. – 13 darbų po 5–6 metrus.

1994–2004 m. dirbo Garliavos J. Lukšos gimnazijoje mokytoju ir tautodailės studijos vadovu.

Nuo 2015 m. dirba Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje drožybos būrelio vadovu.

2001 m. – Liongino Šepkos premijos laureatas.

2004 m. – Respublikinės prakartėlių parodos-konkurso Rokiškyje laureatas.

2006 m. išrinktas „Metų garliaviečiu-2006“ meno ir kultūros nominacijoje.

2006 m. – geriausias Kauno apskrities meistras vaizduojamojo meno nominacijoje.

2007 m. – geriausias Kauno apskrities meistras kryždirbystės nominacijoje.

2007 m. pripažintas laisvės kovų dalyviu.

2008–2009 m. laimėjo Kultūros ministerijos stipendiją sukurti parodai „Didžiausias turgus atlaidų dieną“.

2008 m. – geriausias Kauno apskrities meistras kryždirbystės nominacijoje.

2009 m. apdovanotas Kauno rajono savivaldybės II lygio Garbės ženklu už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą.

2009 m. apdovanotas Kultūros ministro padėkos raštu už tradicinės kultūros puoselėjimą ir kūrybingą darbą.

2010 m. sertifikuotas tautinio paveldo produktų tradiciniu amatininku, senųjų drožybos ir kryždirbystės amatų puoselėtoju.

2011 m. nominuotas Lietuvos nacionalinių vertybių rinkimuose.

2011 m. – geriausias Kauno apskrities meistras vaizduojamosios dailės nominacijoje.

2012 m. įteikta pirmoji Žemės ūkio ministerijos premija kaip sėkmingiausiai dirbusiam tradiciniam amatininkui.

2013 m. išleido meno albumą „Skulptūra“.

2015 m. kurybinis darbas Rusijoje – Novosibirske, Irkutske.

2016 m. laimėjo Kultūros ministerijos stipendiją sukurti parodai „Motinystė“.

2008, 2012, 2017 m.apdovanotas Rrespublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainiku“ .

2019 m. Respublikinės prakartėlių parodos-konkurso Rokiškyje laureatas Kryžių kalne stovi virš 20 menininko darbų.

Monumentalūs darbai stovi Lenkijoje, Baltarusijoje, Danijoje, Belgijoje, Vokietijoje (keturiose skirtingose žemėse), JAV (Mičigano ir Ilinojaus valstijose), Australijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Rusijoje.

Surengė 51 personalinę parodą.

Kartu su kitais autoriais dalyvavo virš 120 parodų.

Dalyvavo kuriant virš 80 skulptūrų parkų Lietuvoje ir užsienyje.

Darbai eksponuoti parodose Švedijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Belgijoje, Vengrijoje, JAV, Japonijoje, Latvijoje, Suomijoje, Austrijoje, Ukrainoje, Rusijoje.

Statybininkų g. 16, Garliava, Kauno raj.
Tel. 868639904; www.adolfasteresius.lt

APIE MODESTĄ GRIGALIŪNĄ

Modestas Grigaliūnas, gim. 1946-07-17.

Apie 45 metus drožiantis medį Modestas gerai pažinojo šviesios atminties Vilių Orvidą, kuriam padėjo įrengti garsiąją sodybą
Žemaitijoje. Ten  iki šiol galima matyti didžiąją dalį jo sukurtų medžio skulptūrų. Modesto valią grūdino, vidujinės dvasinės jėgos teikė, gyvenimiškus poreikius supaprastino klajonės pėsčiomis po Vidurinę Aziją, buvusios tarybų sąjungos šalis, juose esančius dvasinius centrus, vėliau – po Nepriklausomybės atgavimo, Europos ir Izraelio (Šv. Žemės) Trapistu vienuolyno „Latrun“ patirtis ir kt.

Modestui Grigaliūnui svarbiausia – tikėjimas Dievo dvasia, duodantis esmių esmę – dvasinį gyvenimą. Per savo gyvenimą pakeitęs 7 profesijas, išsitarė, jog kūryba sugeria jį visą, visuose išskobtuose medžio štrichuose jis yra pats, nemeluojantis ir gerbiantis Dievo tiesą. Atlikdavusio daug drožybos užsakymų Žemaitijoje bei kituose Lietuvos ir užsienio kraštuose, jo, kaip krikščionio, moralė neleisdavusi priešintis nuosaviems įsitikinimams ir sovietmečiu todėl jautęs Dievo globą nuolatos užsiėmė kūryba, nežiūrit tuometinių trukdžių ir grasinimų iš valdžios.

Suvokęs, jog savo drožyba kartojasi, ketina sustoti, palaukti, kol vėl kūrybinė dvasinė mintis suplevens. Šiuo metu Modestas, būdamas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus nariu, aplink savo sodybą Druskininkų sav., Ricieliuose sukūręs nuosavą erdvę darbuojasi užrašydamas gyvenimo prisiminimus ir jo subrandintas mintis, tyloj bręsta į amžinybę, niekad į blogį blogiu neatsakydamas, širdį ir sielą apsivalydamas, Dievo tiesą gerbdamas…