Paroda „Ornamento melodija juostoje ir medyje“

Paroda „Ornamento melodija juostoje ir medyje“

Rugpjūčio 1-24 d. muziejų papuošė paroda iš Rokiškio krašto muziejaus fondų – Palmiros Damijonaitienės juostos ir Jono Vizbaro (1888-1976) drožiniai.

PALMIRA DAMIJONAITIENĖ

Gimė 1933 m. Kaireliuose, Rokiškio rajone. Pirmąją juostą ji išaudė būdama 23 metų. P. Damijonaitienė pasiryžo suprasti juostų audimo paslaptis. Su mokslininkės atidumu ji ištyrė senuosius audinius, susipažino su archeologinių radinių duomenimis, nagrinėjo etnografų ir muziejininkų surinktą medžiagą, išmoko visus Lietuvoje naudotus audimo būdus.  Galiausiai užsibrėžė sau tikslą – suteikti juostai platesnę prasmę ir jas pritaikyti šiuolaikiniam interjerui. Juostas audėja išdidino ir sujungė du audimo būdus. Juostose menininkė įamžino Lietuvą. Audėja surengė daugybę parodų Lietuvoje, užsienyje: Indijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, JAV, Kanadoje. Po paskutinės parodos Los Angele jai buvo suteiktas šio miesto garbės pilietės vardas, juostų liko San Francisko pasauliniame audimo muziejuje.

Palmiros Damijonaitienės juostos dovanotos popiežiui Jonui Pauliui II, Indirai Gandi, Michailui Gorbačiovui, Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos prezidentams Algirdui Mykolui Brazauskui, Valdui Adamkui, Rolandui Paksui, kitiems garsiems žmonėms. 2000, 2003 ir 2013 m. Rokiškio krašto muziejuje buvo surengtos audėjos personalinės parodos, po kurių autorė per 200 juostų padovanojo Rokiškio krašto muziejui. Palmiros Damijonaitienės kūryba puoselėja senąsias liaudies meno tradicijas, garsina Rokiškio kraštą Lietuvoje ir už jos ribų.
2004 m. jai suteiktas Rokiškio krašto garbės pilietės vardas.

JONAS VIZBARAS (1888–1976) 

Pats Jonas Vizbaras teigė, kad rimčiau ėmė drožinėti nuo to laiko, kai išgirdo apie Pandėlyje gyvenantį ir skulptūras drožiantį „stebukladarį“ Lionginą Šepką. Nors ir nelengvai, tačiau Rokiškio muziejininkams pavyko prikalbinti J. Vizbarą pirmą kartą dalyvauti parodoje. Tai įvyko 1962 m. Vėliau jo skulptūros buvo eksponuojamos Maskvoje, Vilniuje, apdovanotos premijomis ir diplomais. Muziejuje saugoma daugiau kaip 120 drožinių. J. Vizbaro kūrinius būtų galima suskirstyti į šias grupes: istorinės asmenybės, velniai ir raganos, eiliniai žmonės, gyvūnai.

J. Vizbaro skulptūros statiškos, pilnos rimties. Meistras per visą savo kūrybos laikotarpį išlaikė tą pačią drožybos manierą.

Nuotraukos iš parodos atidarymo: