Šv. Mišios už pirmąją muziejaus direktorę Almą Gudonytę

Šv. Mišios už pirmąją muziejaus direktorę Almą Gudonytę

Sekmadienį, rugpjūčio 30 d. Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už pirmąją muziejaus direktorę Almą Gudonytę, išėjusią Anapilin prieš 5-erius metus. Kolegoss, bendražygiai, draugai ir artimieji kartu prisiminė ir maldoje palinkėjo sielai ramybės.
Alma Gudonytė

Alma Gudonytė – Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus direktorė, pedagogė ir visuomenininkė gimė 1930 m. gruodžio 4 d. Narbūčių km. (Anykščių raj.).

1938–1942 m. ji mokėsi Aulelių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1942–1950 m. – Svėdasų vidurinėje mokykloje, 1950–1954 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, kur įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę.

1966–1969 m. A. Gudonytė tęsė studijas Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) A. Gerceno instituto aspirantūroje, ten parašė ir apsigynė disertaciją „Suaugusiųjų savarankiškumo ugdymo metodika mokant greitosios lietuvių kalbos sintaksės“. A. Gudonytė yra metodinių knygų ir vadovėlių autorė.

Nuo 1991 m. A. Gudonytė buvo Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus direktorė. Šlapelių dukrai Gražutei Šlapelytei-Sirutienei atgavus tėvų namus Vilniuje, Pilies g. 40, ir juos padovanojus Vilniaus miestui, A. Gudonytė vadovavo restauruojant namą ir rengiant pagrindinę memorialinę ekspoziciją. Jai vadovaujant čia vyko įvairūs kultūriniai renginiai, muziejaus galerijoje buvo rengiamos įvairios dailės parodos, vilniečių susitikimai, knygų pristatymai ir kt.Alma Gudonytė

2009 m. mirus Gražutei Šlapelytei-Sirutienei (Santa Monika, JAV), A. Gudonytė pargabeno jos palaikus palaidoti Rasų kapinėse, taip pat jos paliktą biblioteką bei kitus muziejui svarbius eksponatus.

Dirbdama muziejuje A. Gudonytė parengė ir išleido straipsnių rinkinį „Vilnijos atgarsiai“ (2004 m.), kartu su istorike Nastazija Kairiūkštyte – žinyną „Lietuvybės kovų verpetuose: Vilniaus ir Seinų kraštai XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje“ (2009 m.). Jos rūpesčiu buvo išleistos Vlado Žuko knygos – „Marijos ir Jurgio Šlapelių archyvas“ ir „Marijos Šlapelienės lietuvių knygynas Vilniuje“.

A. Gudonytė buvo Vilniečių ainių klubo, Tėvynės pažinimo draugijos ir kitų visuomeninių organizacijų narė. Ji buvo apdovanota I laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“.