Sveikiname su šv. Kalėdomis!

Sveikiname su šv. Kalėdomis!

Šilti sveikinimai su šv. Kalėdomis, mieli Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus draugai!

Nuotrauka daryta 1937 m. Gražutė Šlapelytė (dešinėje) su drauge slidinėja Vilniaus miškeliuose. Tais metais Gražutė baigė lituanistikos ir polonistikos studijas Vilniaus universitete ir jau ketvirtus metus dėstė Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Kitoje nuotraukos pusėje Gražutės ranka juodu rašalu užrašyta: „Vilniaus kalneliai / 1937-III-1.“. 2019-ieji – Gražutės Šlapelytės-Sirutienės 110-osios gimimo sukakties metai.