Sveikiname su Šv. Kalėdomis !

Sveikiname su Šv. Kalėdomis !

Naujieji, Prezidento Kazio Griniaus metai, tebūna kupini kultūrinės atgaivos, tobulėjimo ir dvasingumo. Linkime pasisemti įkvėpimo, prisimenant iškilių Lietuvos asmenybių gyvenimo istorijas. 

Ateinančiais metais kviečiame kartu paminėti šias muziejui svarbias datas: 

110 m. – Marijos Šlapelienės lietuviškam knygynui, 

140 m. – Jurgiui Šlapeliui, 

20 m. – Marijos ir Jurgio Šlaeplių namui-muziejui.