Tarp muziejaus fondų įdomybių – J. Židanavičiaus Šv. Mišios vaikams

Tarp muziejaus fondų įdomybių – J. Židanavičiaus Šv. Mišios vaikams

Mažučiukas leidinukas – Šv. Mišios vaikams (1937) intriguoja net keletu dalykų. Pirmiausia – primena Lietuvoje ir JAV plačiai žinotą kun. kleboną Juozą Židanavičių (1866–1945), palikusį poezijos ir muzikos kūrinėlių; juos pasirašydavo Seirijų Juozo slapyvardžiu.

Daugiausia rašė giesmes lietuvių katalikams, iš reikalo, tokios rūšies kūrinėlių labai trūkstant. Neturėdamas pakankamo muzikinio išsilavinimo, Juozas Židanavičius, kaip ir kiti to meto kunigai, kreipdavosi pagalbos į profesionalius muzikus – štai kodėl viršelyje minimas lietuvių muzikos klasikas Aleksandras Kačanauskas (1882–1959). Ar yra nuosekliai ištyrinėtas Seirijų Juozo bažnytinės kūrybos palikimas – nežinia.

Kita leidinėlio retenybė – tai, kad jis skirtas vaikams. Religinės muzikos žinovė dr. doc. Danutė Kalavinskaitė teigia vaikų mišias prieškariu buvus išimtiniu žanru.

Muzikinių paslapčių tyrėjus tikriausiai nustebintų minimų natų leidykla – mūsų dienų akademiniuose veikaluose visai neminimas Liet. Muzikos Centras Kaune!

Naujienos autorė – Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus muziejininkė Rita Nomicaitė.