Teatras „Arbatvakariai“ remia Ukrainą

Teatras „Arbatvakariai“ remia Ukrainą

2022 m. kovo 11 ir 12 dienomis, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje buvo visuomenei pristatyti teatro „Arbatvakariai“ spektakliai „Gėlyno taika“. Visos už bilietus surinktos lėšos (2000 eurų) paaukotos nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje remti.

Spektaklyje pasakojama apie JAV gyvenusį žymų lietuvį Nadą Rastenį (1891–1983), advokatą, vertėją, poetą, visuomenininką. „Gėlyno taikos“ naratyvas itin glaudžiai koreliavo su šiandieniniais neramiais pasaulio įvykiais, kai demokratijos pamatui iškilęs rimtas pavojus. Pats Nadas Rastenis, dalyvavęs pirmojo pasaulinio karo mūšiuose (kaip JAV armijos kareivis), buvo pacifistas, už savo poemą „Karo prakeiksmas“ 1967 m. pristatytas Nobelio taikos premijai.

Nadas Rastenis gimė 1891 m. sausio 16 d. Stagalėnų k., Linkmenų sen., Ignalinos r. 1911 m. emigravo į JAV. 1924 m. baigė teisės studijas Bostono universitete, vertėsi advokatūra. Buvo aktyvus išeivijos lietuvių visuomeninio gyvenimo dalyvis, vaidino ir dainavo Miko Petrausko operetėse. Padėjo kurtis ir burtis lietuvių pabėgėliams JAV po II pasaulinio karo. Nuo 1917 m. skelbė savo kūrybos eilėraščius lietuvių spaudoje. Angliškai pradėjo eiliuoti 1922 m. Išrinktas tarptautinio poetų sambūrio (United Poets Laureate International) nariu. 1924 m. vedė dainininkę Julę Baltrukonytę. Abu uoliai veikė Baltimorės „Dainos“ chore. Vienas pirmųjų JAV pradėjo versti lietuvių poeziją į anglų kalbą. 1934 m. išvertė A. Baranausko „Anykščių šilelį“, 1938 m. K. Donelaičio „Metus“. Taip pat V. Kudirkos „Tautišką giesmę“, P. Vaičaičio, Maironio, V. Mykolaičio -Putino, J. Tysliavos, K. Bradūno eilėraščius. Išgarsėjo 1955 m. išleidęs savo eilėraščių rinkinį „Trijų rožių šventė“, kurį pats ir iliustravo. 1969 m. paskelbtas Marilando valstijos poetu laureatu. 1941 m. parašė ir išleido romaną „Karo prakeikimas“. 1966 m. už jį autoriui buvo įteiktas laurų vainikas. Mirė 1980 m. gegužės 10 d. Baltimorėje, JAV.

Spektaklio režisierė aktorė Eglė Tulevičiūtė, vaidino Kristijonas Siparis, grimo dailininkė Dalia Jovaišienė, spektaklio konsultantai – kultūros projektų koordinatorė Renė Jakubėnaitė, poetė Vitalija Bogutaitė (JAV), žurnalistas, visuomenininkas Juozas Gaila (JAV), spektaklio organizatorius – Teatras „Arbatvakariai“, partneriai – asociacija „Ignalinos kraštiečių klubas“.

Plačiau spektaklį atskleidžia Emilijos Dragūnaitės refleksija straipsnyje žurnalui „7 meno dienos“. Kviečiame paskaityti.