Vaižgantas: „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats.“

Vaižgantas: „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats.“

Vaižganto fotografija su jo paties ranka rašytu užraš: „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats. Vaižgantas, 1929.“

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933) daugeliui pažįstamas kaip Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas.

Aktorius R. Cicėnas filmuojant dokumentinį filmą "Tumo kodeksas". Rankose laiko Vaižganto portretą, kuris kabėjo Šlapelių namuose, o dabar puošia muziejų ir primena apie artimą kunigo draugystę su Šlapeliais.

Vaižganto fotografija su jo paties ranka rašytu užraš: „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats. Vaižgantas, 1929.“

Marijai ir Jurgiui Šlapeliams jis buvo artimas draugas ir bendramintis. Iš archyvinės medžiagos žinoma, kad „su Jurgiu Šlapeliu kunigas pasitardavo raštų kalbos, visuomeniniais ir kitais klausimais, kartu rūpinosi Lietuvių mokslo draugijos raštų leidimu.“ Jis krištijo Šlapelių jaunesniąją dukrą Gražutę, o josios krikšto tėvu tapo daktaras Jonas Basanavičius.

Šlapelių namuose, primindamas brangaus šeimai žmogaus artumą, kabojo Tumo portretas. Ir dabar jis puošia muziejų ir rodo buvus glaudžią Šlapelių draugystę su kunigu.

Muziejaus archyvuose saugoma dar viena Vaižganto fotografija su jo paties ranka užrašytais prasmingais žodžiais: „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats. Vaižgantas, 1929.“

Šį rudenį Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje filmuojami dokumentinio filmo „Tumo kodeksas“ epizodai. Pagrindinį vaidmenį kuria ir Vaižgantą įkūnija aktorius Ramūnas Cicėnas. Filmo režisierius Eimantas Belickas.