Vakaras Marcelei Kubiliūtei atminti

Vakaras Marcelei Kubiliūtei atminti

Lapkričio 20 d. 18 val. muziejuje vyks vakaras, kuriame bus visuomenei pristatytas iš Airijos atgabentas ką tik nutapytas Marcelės Kubiliūtės portretas. Dailininkas Tom Byrne (Airija). Portretas kurtas iš nespalvotos nuotraukos. 
Vakare istorikas Arvydas Anušauskas papasakos apie Marcelės Kubiliūtės gyvenimą ir didžius darbus.

Vakare taip pat dalyvaus Lietuvos ambasadorius Airijoje Egidijus Meilūnas, Airijoje reziduojantis kunigas Egidijus Arnašius ir kt. svečiai.

Renginio metu skambės kiekvieno lietuvio širdžiai brangios melodijos: „Lietuviais esame mes gimę“, „Kur giria žaliuoja“, „Lietuva brangi“, lietuvių liaudies dainos ir užsienio klasikų kūriniai.

Atlikėjai: kun. Egidijus Arnašius (violončelė), Zita Astrauskienė (smuikas) ir Virginija Rožukienė (kanklės).

„Lietuviškąja Orleano mergele“ vadinama Marcelė Kubiliūtė (1898 – 1963) – legendinė Lietuvos žvalgė, viena aktyviausių Vilniaus vadavimo sąjungos narių, Vyčio kryžiaus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino, Vytauto Didžiojo ordinų, Šaulių žvaigždės kavalierė. Per nacių okupaciją ji gelbėjo žydus. Per sovietinę okupaciją po įkalinimų ir tremties rėmė tremtinius ir politinius kalinius. Marcelė Kubiliūtė meldėsi už Lietuvą Vilniuje, Aušros Vartuose. Palaidota Rasų kapinėse.

Tom Byrne (Airija) yra nutapęs daugiau Lietuvai nusipelniusių žmonių portretų. Susipažinti su autoriaus kūryba galite aplankę „Duke Street Gallery“ galerijos tinklapį.