Vitos Morkūnienės knygos „Obuolėtas. Įsižiūrėjimai iš arti“ sutiktuvės

Vitos Morkūnienės knygos „Obuolėtas. Įsižiūrėjimai iš arti“ sutiktuvės

Rugsėjo 17 d. muziejuje viešėjo žurnalistė, rašytoja Vita Morkūnienė. Ji pristatė savo knygą „Obuolėtas. Įsižiūrėjimai iš arti“.

Kartu su knygos autore dalyvavo literatūrologas, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Romanų filologijos katedros vedėjas profesorius Vytautas Bikulčius ir aktorė Nomeda Bėčiūtė.

„Obuolėtas“ – tai ketvirtoji Vitos Morkūnienės knyga. Joje – šimtas esė, poetinių ir filosofinių miniatiūrų. Subtilūs pastebėjimai, netikėtos įžvalgos, įdėmus žvilgsnis į save ir kitus žmones, asmeniški atsivėrimai, jausmų ir būsenų žodinės refleksijos, gamtos pajautimai ir kasdienybės tėkmėje įžvelgtos universalios tiesos, įtraukiančios skaitytoją į intensyvų dvasinį vyksmą. Tekstus lydi autorės fotografijų pagrindu sukurtos iliustracijos, kuriančios bendrą knygos nuotaiką ir giliau atskleidžiančios autorės požiūrį į gyvenimą ir žmones.

„Obuolėtas“ – įsižiūrėjimai iš arti į save ir kitus, stabtelėjimai prie gyvenimo, gražiai atitekėję iš ankstesniųjų V. Morkūnienės knygų: „Pokalbiai tėvo Stanislovo celėje“, „Su savimi ir tavimi“, „Dangaus eiliniai vieversiai“.

„Obuolėtas“ – vienam sodas, kitam – dangus, trečiam – visas gyvenimas.

„Malonu su tokia knyga pagyventi. Ne toks vienišas jautiesi. Daug ką atpažįsti, apie ką ir pats bėgdamas per gyvenimą pagalvojai. Susimąstai – kokia to skubėjimo prasmė?

Ne visi bėga nesustodami. Ne visi pasiduoda rutinai, unifikuotam požiūriui į pasaulį, gyvenimo reiškinius ir žmones. Dar yra kas turi savo sielą, savo požiūrį, vertybes, jų laikosi ir laikysis iki savo gyvenimo ir iki pasaulio pabaigos,“ – sako knygos redaktorius ir leidėjas Antanas Stanevičius.

„Net ir didžiausiam pasaulio vienišiui kartais nelieka kitos išeities, kaip tik ieškoti bendrumo su kitais žmonėmis,“ – rašoma viename iš knygos tekstų.

„Obuolėtas“ vakaras Marijos Jurgio ir Šlapelių muziejuje buvo tokio bendrumo paieškos ir atradimai.