Vydūno atminimui skirtas vakaras

Vydūno atminimui skirtas vakaras

Kviečiame Jus vasario 20 d., 17 val. dalyvauti Vydūno atminimui skirtame vakare, kuris vyks Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje. Lauksime Jūsų.

Vasario 20 d. sukanka 70 metų nuo žymiausio Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, lietuvių tautos dvasios žadintojo Vydūno mirties Detmolde, Vokietijoje.

Karui baigiantis Vydūnas, kaip Vokietijos pilietis, privalėjo pasitraukti į šalies gilumą. Artėjant rusų kariuomenei, jis paliko Tilžę 1944 m. spalį, Detmoldą pasiekė po beveik dvejus metus trukusių klajonių 1946 m. rugpjūtį, patyręs karo baisumus, skendęs,žiauriai sumuštas, badavęs, praradęs visą savo turtą, netgi plunksnakotį. Karo pabėgėlių lietuvių globojamas atsigavo ir Detmolde praleido paskutiniuosius septynerius savo kūrybingo gyvenimo metus. Savo kelią tremtin aprašė vokiečių kalba laiške nežinomai adresatei, jo vertimas atspausdintas V. Bagdonavičiaus knygoje „Sugrįžti prie Vydūno“ (p. 152-159). 1953 m. vasarį apsirgo gripu ir vasario 20 d. mirė nuo plaučių uždegimo. Vydūno palaikai 1991 m. spalį iš Detmoldo perkelti į Bitėnų kapinaites prie Rambyno.

Gyvendamas Detmolde, Vydūnas išleido paskutiniąsias savo knygas – „Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas“, „Kalėjimas – laisvėjimas“, „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje“ (lietuvių ir vokiečių kalbomis), „Paprastų lietuvių palikimas“ (vok. k.), „Bhagavad Gyta“, parašė daug straipsnių, skaitė paskaitas. Detmolde buvo žinomas ir gerbiamas. 2013 m. jo atminimas Detmolde įamžintas atminimo lenta ir paminkliniu biustu.

Renginio programa

  • Vydūno draugijos pirmininkės, prof. Aušros Martišiūtės-Linartienės žodis „VYDŪNAS ŠIANDIEN“.
  • Prof. Viktoras Justickis. Pranešimas „KODĖL VYDŪNAS?“.
  • Vydūno draugijos garbės pirmininkas Tomas Stanikas pristatys nuotraukų parodėlę „Vydūno atminimo įamžinimas Detmolde 2013 m.“
  • Ištrauka iš kino filmo „Tamsoje būti Šviesa“ (rež. Z. Putilovas, 1994 m.) apie Vydūną Detmolde ir jo palaikų perlaidojimą.
  • Vydūno dainas padainuos solistė Aušra Liutkutė.
  • Vydūno kūrinių ištraukas paskaitys skaitovė Rita Juodelienė ir Eglė Burkšaitytė.
  • Mažosios Lietuvos dainas padainuos Vydūno draugijos giedotojai (vadovė 
Eglė Burkšaitytė).
  • Veiks senųjų Vydūno knygų paroda.

Vydūno draugija, M. ir J. Šlapelių muziejus